Webb- & mobilutveckling

Webb- & mobilapplikationsutveckling

Med en förkärlek till JavaScript

Vi har en bakgrund i något av de mer etablerade programmeringsspråken men kärnkompetensen inom JavaScript-stacken och närmare bestämt MEAN/MERN. Vi har bland annat erfarenhet av att bygga kompletta cross-platform-lösningar med mobilapplikationer i React Native för iOS och Android och back end i JavaScript.

 

Med vårt stora intresse för JavaScript-stacken kommer vårt stora engagemang och erfarenheter i hur vi på bästa sätt även kan lösa våra kunders tekniska utmaningar. Nedan listar vi de olika ramverken vi jobbar med.

Front end
 • ReactJs
 • Angular
 • NuxtJs
 • NextJs
 • TypeScript
Back end
 • NodeJs
 • .Net
 • Python
Mobilt
 • React Native
 • Objective-C
 • Swift

Vill du veta mer om våra tjänster?