DevOps

DevOps

Bygg, automatisering och optimering av produktionsflödet

DevOps är en uppsättning metoder som kombinerar mjukvaruutveckling (Dev) och IT-drift (Ops) för att effektivisera och förkorta utvecklinglivscykeln. Metoderna är också fördelaktiga på det sättet att de förkortar time-to-market och samtidigt främjar en samarbetsinriktad kultur för att bygga, testa och dra lärdom för att hela tiden förbättra sina processer och verktyg.

 

Vi har flerårig erfarenhet av att konfigurera och optimera DevOps-processer för CI/CD-livscykeln. DevOps-processen är baserad på agila utvecklingsmetoder där samarbete och kommunikation är viktiga grundpelare för just kontinuerlig förbättring. I vår utövning fäster vi största vikt vid den kommunikationsbaserade delen i DevOps-rollen för att samtliga inblandade parter, oftast systemutvecklingsteam, har en gemensam förståelse för CI/CD-processen.

 

Exempel på verktyg vi arbetar med

CI/CD

 • TeamCity
 • Jenkins
 • Gitlab
 • Docker
 • JFrog

Build

 • Maven
 • Gradle
 • NPM

DevSecOps

 • Blackduck
 • Fortify
 • SonarQube

Kontakta oss för förfrågningar