Cloud development

Cloud development

Utveckling i molnet

Att använda IT och datalagring på molnet som tjänst är förknippat med en stor variation möjligheter. Lika många är de potentiella skalfördelar som molnlösningar ger i stöd för organisationers verksamhetsstrategier. Vi är utbildade, certifierade och har flerårig erfarenhet av att utveckla molntjänster. Dels har detta gett oss en kompetens i hur man utvecklar tekniska lösningar som inte längre kräver ledtid för att installera och köra serverar men även stödjer affärs- och systemprocesser endast när behovet för dessa uppstår.

Exempel på vår kompetens i Cloud development

Serverless med AWS

Med Serverless i AWS finns inget behov av att köra servrar eller installera programvara för att köra applikationer. Med detta följer minskade kostnader och sparad tid eftersom man bara betalar för det man använder för den tid koden körs. Därmed kan huvudfokus flytta till det viktigaste: att bygga applikationen.

Vi arbetar med en stor variation AWS-tekniker med fokus på de intill.

  • AWS Lambda
  • Amazon EventBridge
  • AWS Simple Cloud Storage (S3)
  • Amazon SQS
  • Amazon SNS

Kontakta oss för förfrågningar