IT Management

IT Management

Ledning från idé till förvaltning och idé igen

En ständigt föränderlig omvärld med ständigt föränderliga affärsbehov ställer krav på ledare och teknik. Att arbeta enligt agila utvecklingsmetoder i process är idag för många en självklarhet. Vi tror vidare att morgondagens ledare har en förståelse för verksamheten, medarbetarnas kompetenser och drivkrafter i kombination med en teknisk bakgrund. Därför kan vi erbjuda kompetens som driver utveckling från idé och behov till produktionssättning och förvaltning med en förståelse för både verksamhetsstrategiska behov och teknikens förutsättningar.

Exempel på vår ledningskompetens

Agile Team Lead

Tech Lead & Engineering Management

Story mapping & Business architecture mapping

Kontakta oss för frågningar